Få hjælp til begravelse på Als hos den lokale bedemand

31 March 2022
Astrid Pedersen

advertorial

Når et kært menneske går bort vil man som efterlevende stå tilbage med tung sorg og fortvivlelse. Især den første tid efter dødsfaldet kan være helt ubærlig. Og derfor er det vigtigt at få en bedemand til at hjælpe med bisættelsen.

Hvad hjælper bedemanden med?

En bedemand kan hjælpe med alle de opgaver som hidrører fra forberedelse og afvikling af begravelse eller bisættelse. Faktisk er bedemanden blandt de første personer som skal kontaktes i forbindelse med et dødsfald.

Foruden den læge, som skal erklære personen død, vil det være bedemanden som tilkaldes umiddelbart efter dødsfaldet. Det er bedemanden som varetager håndtering og transport af den afdøde.

Når den afdøde skal lægges i kiste og hernæst transporteres til det nærliggende kapel, er det bedemanden som står for disse opgaver. Mange bedemænd arrangerer udsyngning eller lignende ceremonier i den forbindelse. Og skal den afdøde iføres ligklæder er det ligeledes bedemanden som forestår dette.

bedemand

Mens den afdøde ligger i kapellet og venter sin forestående kremering eller jordfæstelse tjekker bedemanden at alt er som det skal være. Den afdøde vil af bedemanden blive transporteret fra kapellet til kirken eller krematoriet, afhængig af om bisættelsen skal ledsages af en kirkelig handling. Dette foregår i et særligt køretøj som kun bedemanden må føre.

Det er bedemanden som tager kontakt til de relevante instanser i forbindelse med dødsfaldet, her under kommunen, præsten og kirkekontoret i det sogn hvorfra bisættelsen skal foregå. Uanset om den afdødes sidste ønske var en jordfæstelse med kirkelig ceremoni, eller om der skal foretages en kremering med efterfølgende spredning af aske eller nedsættelse af urne, kan bedemanden få sat det hele i stand. Og så kan du fokusere på at få taget en smuk og værdig afsked med den kære afdøde.

Find den lokale bedemand på Als

Skal begravelsen foregå på Als kan du få hjælp til forberedelse og afvikling hos Als- & Broager-Sundeved Begravelsesforretning – læs mere på https://www.als-begravelse.dk/