Få råd og vejledning til dit boligkøb hos en dygtig boligadvokat

23 February 2020
Cecilie Mortensen
Få råd og vejledning til dit boligkøb hos en dygtig boligadvokat

Når du står får at skulle købe en bolig, er det vigtigt, at du ser dig godt for. Alt for mange bolig købere havner hvert år i fælder, som kunne have været undgået, havde de haft en dygtig boligadvokat til hjælp.

Hvad kan en boligadvokat hjælpe med?

En boligadvokat er en særligt uddannet jurist, som har oparbejdet særlig erfaring med – og stor ekspertise inden for – handel med private boliger. Står du således for at skulle købe fast ejendom i form af et hus eller en lejlighed, er der megen nyttig hjælp at hente hos en dygtig boligadvokat.

Din boligadvokat kan for eksempel hjælpe dig med at læse al den relevante dokumentation, som hidrører fra boligen og fra selve handelen, igennem før du siger endeligt ja til at købe huset eller lejligheden. Dette sker efter at du har underskrevet salgsaftalen, al den stund denne er forsynet med et såkaldt advokat forbehold. Med et advokat forbehold reserveres boligen til dig i cirka fjorten dage, i løbet af hvilke din boligadvokat har mulighed for at gennemlæse de vigtige dokumenter.

Det kan for eksempel dreje sig om referater af seneste bestyrelses møder i bolig foreningen. Disse kan give et fingerpeg om såvel foreningens drift som om eventuelle projekter i fremtiden, som kan få indflydelse på din månedlige ydelse til de fælles udgifter. Det samme gælder for foreningens budgetter og regnskaber, som er gode indikatorer for foreningens og ejendommens økonomiske sundhed og finansielle bæredygtighed.

Er foreningen eller ejendommen eksempelvis behæftet med tvivlsomme lån, vil din boligadvokat hurtigt kunne gennemskue dette, og advare dig på forhånd. Inden for det fjorten dages vindue, som advokat forbeholdet giver, kan du springe fra handelen igen uden at det kommer til at koste dig en krone.

Du kan læse mere om fordelene ved en boligadvokat på hjemmesiden eboligadvokat.dk

Read more