Hvad er ejendomsservice?

05 March 2021
Astrid Pedersen

Ejendomsservice er en nødvendighed for beboelsesejendomme, hvis beboerne skal kunne føle sig trygge og veltilpas. I det følgende kan du læse mere om diverse ejendomsserviceydelser.

Trappevask og vedligeholdelse af fællesarealer ved dit ejendomsserviceselskab

Ejendomsservice vil som oftest inkludere rengøring af de områder som oftest befærdes af beboerne. Trappevask på ugentlig basis er en nødvendighed for at opretholde en høj standard hvad angår æstetik og hygiejne. En opgang som får lov at gro til i skidt og snavs vil komme til at signalere forfald. Og dette kan risikere at gå ud over beboernes følelse af tryghed.

Der ud over kan de fleste ejendomsservice selskaber tilbyde hjælp til vinduespolering, rengøring af gård og kælder arealer og have arbejde på regelmæssig basis hvis dette er nødvendigt.

Få hjælp til snerydning og fejning af gård

Når du får en god aftale med et ejendomsservice firma vil denne som regel også inkludere sæson betonet arbejde. Det er nemlig ofte at der er brug for en ekstra indsats på særlige årstider.

Det kan for eksempel være i sensommeren og om efteråret hvor visne blade, grene og lignende vil dække parkerings og gård arealer og være til gene for beboerne. Her vil du kunne få ekstra hjælp til daglig fejning samt bortskaffelse af dette affald. Om vinteren, når frosten sætter ind, vil du være forpligtet til at lade fortove og lignende offentlige arealer foran ejendommen salte eller gruse. Ellers risikerer du anmeldelser og måske endda sags anlæg i forbindelse med faldskader.

Dette kan din ejendomsservice vicevært sørge for, lige som du gennem dit ejendomsservice selskab kan få hjælp til snerydning hvis dette skulle være nødvendigt. Det er vigtigt at disse foranstaltninger bliver truffet, som nævnt oven for. Og derfor er det ikke forsvarligt at overlade ansvaret herfor til ejendommens beboere.

Få Københavns bedste ejendomsservice hos https://dahlin-ejendomsservice.dk/.