Ved foretagelse af maskintransport kan dette ske på mange forskellige måder, og det er noget, som vi vil komme lidt nærmere ind på i denne artikel.

For overblikkets skyld slår vi ned på, at der er tale om maskintransport i Viborg, hvor man måske skal have transporteret en maskine over kortere eller længere afstand.

Således kan de to største hovedpunkter i denne forbindelse koges ned til:

1) Over hvor lang afstand skal transporten foregår?

2) Hvorfor står er denne maskine?

Begge dele har lige står betydning, så de to tal skal ikke ses som en rangering, men man kan næsten sætte de to punkter ind i et skema, når man skal regne ud, hvordan man lettest og mest effektivt får transporteret den givne maskine – også hvis der er flere af slagsen.

Meget konkret kan der jo være tale om en håndholdt maskine, som der ikke er så tung at bære på, og man faktisk kan bære den længe, uden at man begynder at overbelaste kroppen.

Man kan jo så gå flere meter med denne maskine, men hvis man skal tilbagelægge flere kilometer, så er det nok nemmere, at man for eksempel transporterer den i bil – specielt hvis der er tale om flere af samme slags.

Måske kunne man i denne forbindelse også godt tale om en tredje faktor: vejret, men det vil altid spille ind på den ene eller anden måde, så det er givet, at man skal tænke over dette.

Er der derimod tale om en gigantisk maskine, der fylder næsten hele veje, så er man nok nærmere ude i, at man skal lave en særtransport, der kører, når der ikke er så meget trafik på vejene, hvis man ikke kan få det med fly eller skib.

Og så kan man nok regne ud, at der er endnu flere muligheder mellem disse to nævnte.